Skip to main content

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1. WeAccept’ten aldığınız burslar bursun tanımlandığı bölümlerin yalnızca Ücretli kontenjanlarının herhangi birine yerleşilmesi durumunda geçerlidir. Bir bölümün burs oranı diğer program için kullanılamaz.
2. WeAccept burslarından yararlanabilmeniz için 2022 YKS sonuçlarına göre yapacağınız tercihlerinizde İKÜ’nün ilgili programlarının Ücretli kontenjanlarını tercih etmeniz gerekmektedir. (İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin WeAccept başvuruları Mütevelli Heyet Başkanlığı kararıyla değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir hata sonucu bir İKÜ öğrencisinin başvurusu değerlendirmeye alınması ve burs ataması yapılması bu bursun uygulanacağı anlamına gelmeyecektir.)
3. WeAccept değerlendirmelerinde öğrencilerin tercih ettikleri programlara olan uygunluk dereceleri kişilik envanteri, başvuru formunda verilen bilgiler, projeler, beceriler, yetkinlikler, kişisel özellikler gibi temel veriler göz önünde bulundurulur.
4. Sistem gereği burs tanımlama süreci öngörüler üzerine kurulu tavsiyelerden oluşur. Bu nedenle adayların geleceklerini şekillendirecekleri bölüm ve üniversite tercihlerinde yalnızca WeAccept platformunu referans almamaları gerekmektedir.
5. WeAccept Kabul Programı sonucunda adaylara sunulan alternatifler öneri niteliğindedir. Nihai karar adaya aittir. Seçimlerden doğabilecek maddi ve manevi her türlü zarar, kâr yoksunluğu ve olumsuzluk durumunda İstanbul Kültür Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
6. WeAccept bursiyerleri İstanbul Kültür Üniversitesi’nin tüzük, yönetmelik, kural ve öğretim programına uymak durumundadır.
7. WeAccept Bursları, lisans programları için 7 yıl geçerlidir. (İngilizce Hazırlık Eğitimi’nde geçirilen süre dahil olmak üzere)
8. WeAccept Bursu, YÖK bursları gibi konumlandırılmıştır. İKÜ'nün YÖK burslarına (Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan ve her program için ayrılmış Ücretli, %25 İndirimli, %50 İndirimli, Burslu isimli kontenjan burslarıdır.) göre oluşturduğu tüm şartlar WeAccept için de geçerlidir. İKÜ’nün diğer burs ve indirim olanakları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
9. WeAccept Kabul Programı ile hak edilen burs dışında aday ilk tercih indiriminden de (anlaşmalı kurum indirimleri de dahil) faydalanabilir. İlk Tercih İndirimi dışında birden fazla ek burs hak edişi var ise, bu burslardan en yüksek olanı WeAccept Kabul Programı bursu ile birlikte uygulanır. İKÜ'nün sunduğu öğrenim süresi içerisinde belirlenen kurallar çerçevesinde verilen Akademik Başarı Bursu, Okul Takımı Üyesi Bursu ve İhtiyaç Bursu bu değerlendirmenin dışında tutulacaktır.
10. WeAccept ile İstanbul Kültür Üniversitesi’nin eğitim dili Türkçe olan programlarına yerleşen öğrencilerden İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Eğitimi almak isteyenler için İngilizce Hazırlık Programı katkı payından WeAccept bursu %75'e kadar olanlara aynı oranda; WeAccept burs oranı %75 ve üzerinde olanlara %75 oranında indirim uygulanır.
11. WeAccept’ten elde edilen burs öğrencinin kurum içi yatay geçiş yapması ve/veya disiplin cezası alması durumunda kesilecektir.
12. Yukarıda yer alan 11 maddeyi dikkatlice okumanızı, ayrıca İstanbul Kültür Üniversitesi’nin burs ve indirim sayfasını (https://aday.iku.edu.tr/tr/burslar-ve-indirimler) ve WeAccept web sitesinde yer alan kuralları tekrar gözden geçirmenizi öneririz.
13. İstanbul Kültür Üniversitesi, WeAccept Kabul Bursu Programı içeriği, burs oranları, burs hak ediş kuralları gibi değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
14. WeAccept Burs Kabul Programı, WeAccept yönetimi adayların tercih döneminde profesyonel bir kariyer ve tercih danışmanlığı hizmeti almalarını tavsiye eder.
15. Merak ettiğiniz veya ihtiyaç duyduğunuz konular için weaccept@iku.edu.tr adresine e-posta gönderebilir ya da 0212 498 41 41 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

WeAccept Öğrenci Kabul Programı, tercih döneminde WeAccept bursiyerlerine profesyonel tercih danışmanlığı hizmeti almaları için İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 2001 yılından bu yana sürdürdüğü ve gençleri doğru mesleklere yönlendirmek amacıyla kurulan Doğru Tercih platformunu öneriyor.

www.dogrutercih.com.tr